Πολιτικές Ασφαλείας

Προκαταβολή

Η προκαταβολή που χρεώνεται με κάθε παραγγελία κράτησης ισούται με τη χρέωση της πρώτης διανυκτέρευσης. Η παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την λήψη της προκαταβολής από το ξενοδοχείο Αρκάδι.

Πρόωρη αναχώρηση

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν χρησιμοποιήσει τα δωμάτια που έχει παραγγείλει για όλη ή μέρος της προκαθορισμένης περιόδου το ξενοδοχείο δικαιούται να αποζημιωθεί κρατόντας τη προκαταβολή. Αν ο πελάτης προειδοποιήσει το ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα και τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο) 10 μέρες νωρίτερα, τότε απαλλάσεται από την αποζημίωση και το ξενοδοχείο υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που εισέπραξε.

Προσωπικά στοιχεία

Το ξενοδοχείο Αρκάδι χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη με απόλυτη εχεμύθεια και μόνο για ότι έχει σχέση με την κράτηση και διαμονή των δωματίων. Το ξενοδοχείο δεσμεύται ότι δεν θα δώσει τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη σε τρίτους για οποιδήποτε λόγο.

Πιστωτικές κάρτες

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (Winbank) όπου βάζει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας η οποία θα χρεωθεί το ποσό που αναλογεί σε μία διανυκτέρευση. Σε καμία περίπτωση δε θα ζητηθεί από των πελάτη να καταχωρήσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου (www.arkadi-hotel.gr) ούτε θα αποθηκεύσει αυτά τα στοιχεία με οποιοδήποτε τρόπο.

Ισολογισμοί

Κλείσιμο