Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη;

  • BookingSuite: Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην BookingSuite B.V., η οποία βρίσκεται στην οδό Herengracht 597, 1017 CE στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες (suite.booking.com), την εταιρεία που λειτουργεί αυτόν τον ιστοχώρο. Η BookingSuite θα παρέχει τα προσωπικά σας δεδομένα στην Booking.com για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.